Yatırımla Türk Vatandaşlığı

Yatırımla Türk Vatandaşlığı

TÜRKİYE’DE 400.000 $ VE ÜZERİ BİR DEĞERDE TAŞINMAZ SATIN ALINMASI YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI
Gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen başvurucular, satın almak istedikleri gayrimenkulü belirledikten sonra, aşağıdaki aşamaları eksiksiz yerine getirmelidir.


Yatırımla Türk Vatandaşlığı

A-Gayrimenkul Satışı
1. Öncelikle gayrimenkulün mevcut maliki yabancı olmamalıdır. İlgili gayrimenkul ya Türk vatandaşından ya da Türk şirketinden satın alınmalıdır. (Bu hususta taşınmazın evveliyatı da önemlidir.)
2. Gayrimenkul için SPK - Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirmiş olduğu gayrimenkul değerleme kuruluşlarından Ekspertiz raporu alınmalıdır. (Web tapu üzerinden seçim yapmak mümkündür)
3. Gayrimenkul ya da gayrimenkullerin (birden fazla olabilir) toplam değeri en az 400.000 USD olmalıdır. 
4. Satın alınacak gayrimenkul konut vasfında olabileceği gibi; dükkan, arsa, tarla vasfında da olabilir.
5. Öncelikle Döviz Alım Belgesi (DAB) ilgili bankadan hazırlanmalıdır. DAB’ı alıcı hazırlayabileceği gibi satıcı da (ve bunların vekili) hazırlayabilir. Yani döviz (USD, EURO, Sterlin) Türkiye’den satıcıya gönderilebileceği gibi, yurtdışı banka kanallarıyla da satıcıya gönderilebilir. Ancak gönderilen dövize karşılık gelen TL cinsinden paranın Tapu bedeli olarak gösterilmesine dikkat edilmelidir. Gönderilecek KDV ve taşınmaz bedeli dışındaki tutar ayrı olarak açıklamalı bir şekilde ödenmelidir.
6. İlgili gayrimenkulün bedel banka aracılığıyla ödenmelidir. Alıcının veya alıcının vekilinin hesabından (blokeli çek de olabilir) satıcının veya satıcının noter sözleşmesi ile ispatlı iştiraklerinin hesaplarına transfer yapılmalıdır.
7. Talep halinde ilk satışlarda KDV muafiyeti de kullanılabilir.
8. Satış bedelinde; eksper, DAB/banka dekontu ve tapu satış bedelinin üçünün de, en az 400.000 USD kadar olması gerekmektedir.
9. Tapu'da satış günü 3 yıl satılamaz şerhi konulabileceği gibi, sonradan da bu şerh talebi; ilgili tapu müdürlüğünden istenebilir.
10. Her ne kadar yabancılar, vatandaşı oldukları ülkeden pasaportlarını almış olsa da; Tapu müdürlüğünde yaşanan karışıklık nedeniyle pasaportlarında uyruğu olduğu ülke (nationality) yazılmayan yabancılar için uyrukluk belgesi talep edilmektedir. Bu belge Dışişleri Bakanlığı onaylı ve tasdikli  ya da apostil şerhli olmalıdır.
11. Gayrimenkule 3 yıl satılamaz şerhi konulduktan sonra Tapu Bölge Müdürlüğü’nden yabancı tanıma formunda ya da sonradan belirtilen e-posta adresine 3-15 gün arasında “Uygunluk Belgesi” gönderilir.

WhatsApp Hizli Basvuru

B-İkamet Belgesi Başvurusu
Tapu Bölge Müdürlüğü’nden e-posta adresine gönderilen uygunluk belgesi sonrası bu belge ile birlikte, 6458 sayılı kanunun 31/1 m. J bendi kapsamında ikamet belgesi (Yatırımcı ikameti) başvurusunda bulunulur.
1. Başvuruda 65 yaş altındaki yabancılar için sağlık sigortası aranır.
2. Başvuru yapılan gün (yoğunluk durumuna göre 1 hafta içerisinde) işlem tamamlanır. Ardından başvurucu yabancı, ailesi ile birlikte vatandaşlık başvurusu yapmaya hak kazanır.
Yatırımla Türk Vatandaşlığı 
C-Vatandaşlık Başvurusu
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1. Yatırımcının 4 adet fotoğrafı, eş ya da eşlerinin ise 2’şer adet fotoğrafı,
2. Vatandaşlığa geçiş yapacak aile fertlerinin tamamının noter onaylı pasaport çevirisi,
3. Tüm aile bireylerinin doğum belgesi( Dışişleri Bakanlığı onaylı ve tasdikli ya da apostil şerhli),
4. Evlilik belgesi (Dışişleri Bakanlığı onaylı ve tasdikli ya da apostil şerhli).

Yukarıda yazılı belgeler ile birlikte Vat-4 formu hazırlanarak başvuru tamamlanır.

Tüm bu işlemlere başlamadan noterlikçe düzenleme şeklinde oluşturulmuş, yatırımcı ve eşinin (eş vatandaşlık istemediği takdirde çocuklarının Türk vatandaşlığına geçişi için muvafakatname) avukatı yetkilendirdiği bir VEKALETNAME gereklidir.
Tüm bu süreç, oldukça detay içermekte olup sürecin bu konuda uzman bir avukat aracılığıyla yürütülmesi elzemdir.
Sık Sorulan Sorular

Yatırımla Türk Vatandaşlığı konusu son yıllarda Türkiye'de oldukça popüler hale geldi. Bu konuda danışmanlık hizmetleri sunan avukatlar da bulunmaktadır ancak Yatırımla Türk Vatandaşlığı konusuna odaklı hizmet veren Avukat Muharrem ÇİNPOLAT, bu alanda önemli bir isim olarak öne çıkmaktadır.

Öncelikle, Yatırımla Türk Vatandaşlığı programının ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlamak gerekir. Türkiye, yabancı yatırımcıları çekmek amacıyla 2017 yılında bu programı başlatmıştır. Programa göre, Türkiye'de belirli bir miktar yatırım yaparak veya bir mülk satın alarak Türk vatandaşlığına başvurabilirsiniz. Yatırım miktarı ve koşulları zaman içinde değişebilir, ancak şu an için minimum yatırım tutarı 400.000 Amerikan Doları veya eşdeğer Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Avukat Muharrem ÇİNPOLAT, Yatırımla Türk Vatandaşlığı programına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Müşterilerine, programın koşulları ve süreci hakkında detaylı bilgi verir ve başvuru sürecini yönetir. Ayrıca, müşterilerinin yatırımlarının yasal olarak uygunluğunu kontrol eder ve gerekli belgeleri hazırlar. Avukat ÇİNPOLAT, müşterilerinin başvurularının hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak için her aşamada destek sunar.

Türk vatandaşlığı, dünya genelinde birçok ülkenin vatandaşlarına sunmadığı avantajlara sahiptir. Türk vatandaşları, Türkiye'ye yatırım yapmak ve iş yapmak için daha kolay şartlara sahiptir. Ayrıca, Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarına sahiptir, bu da Türk vatandaşlarına iş fırsatları ve ihracat imkanları sağlar. Türk vatandaşları ayrıca, Türkiye'ye seyahat ederken vize gereksinimlerinden muaf tutulurlar ve Türk pasaportu, dünya genelinde birçok ülkeye kolay seyahat imkanı sunar.

Sonuç olarak, Yatırımla Türk Vatandaşlığı programı, Türkiye'ye yatırım yapmak ve Türk vatandaşlığına sahip olmak isteyen yabancı yatırımcılar için cazip bir seçenektir. Avukat Muharrem ÇİNPOLAT, bu programa başvurmak isteyen yatırımcılara danışmanlık hizmetleri sunarak Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanma başvurusu en hızlı sonuçlandırdığımız başvuru seçeneklerindendir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Mevzuatı, Türkiye'de yatırım yaparak Türk vatandaşlığına başvurmak isteyen yabancı yatırımcılar için geçerli olan yasal düzenlemeleri ve koşulları belirleyen mevzuattır.

2017 yılında kabul edilen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı programı yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna göre, Türkiye'de belirli bir miktar yatırım yaparak veya bir mülk satın alarak Türk vatandaşlığına başvurabilirsiniz.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı programı kapsamında başvuru yapmak için belirlenmiş asgari yatırım tutarları vardır. Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Mevzuatına göre, yabancı yatırımcılar şu yatırım seçeneklerinden birini gerçekleştirdiklerinde Türk vatandaşlığına başvurabilirler:

 1. - Gayrimenkul yatırımı: Türkiye'de bir mülk satın almak veya en az 400.000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul yatırımı yapmak.
 2. - Banka mevduatı: Türkiye'deki bir bankaya en az 400.000 Amerikan Doları tutarında yatırım yapmak.
 3. - Yeni şirket kurma: Türkiye'de yeni bir şirket kurmak ve en az 50 kişiye istihdam sağlamak.
 4. - Devlet tahvili/bono yatırımı: Türkiye'deki bir bankaya en az 400.000 Amerikan Doları tutarında devlet tahvili veya bonosu yatırımı yapmak.

Başvuru sürecinde, yabancı yatırımcıların yatırımın yasal olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yabancı yatırımcıların sağladıkları belgelerin doğruluğu da kontrol edilmektedir. Başvuru işlemleri tamamlandığında, başvuru sahibi ve ailesi Türk vatandaşlığına başvurabilir.

Başvuru sahibinin Türk vatandaşlığına başvurabilmesi için belirli koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu koşullar şunlardır:

 1. - Başvuru sahibi, yatırımın tamamını yasal yollarla gerçekleştirmiş olmalıdır.
 2. - Başvuru sahibi, Türkiye'de en az üç yıl oturma iznine sahip olmalıdır.
 3. - Başvuru sahibi, Türkiye'de bir iş veya meslek sahibi olmalıdır.
 4. - Başvuru sahibi, Türkiye'de maddi açıdan bağımsız bir yaşam sürdürebilecek durumda olmalıdır.
 5. - Başvuru sahibi, Türk vatandaşlığına başvurmadan önce Türkiye'de bulunduğu dönemlerde herhangi bir güvenlik soruşturması veya kovuşturması ile karşılaşmamış olmalıdır.

Başvuru sahibinin başvurusunun kabul edilmesi halinde, kendisi, eşi ve çocukları Türk vatandaşı olur. Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı programı, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yaparak Türk vatandaşlığına başvurmasına olanak tanımaktadır. Bu program, Türkiye'nin yatırım çekme politikasının bir parçasıdır ve Türkiye'deki yatırım olanaklarından yararlanmak isteyen yabancı yatırımcılar için cazip bir seçenek olabilir.

Ancak, bu program ile Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı yatırımcıların, yatırım tutarlarının yüksekliği ve diğer şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, Türkiye'de yatırım yapmadan önce dikkatli bir araştırma yapmak ve yatırımın getirilerini ve risklerini değerlendirmek önemlidir.

Sonuç olarak, Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Mevzuatı, Türkiye'de yatırım yaparak Türk vatandaşlığına başvurmak isteyen yabancı yatırımcılar için belirli koşulları ve yatırım tutarlarını belirleyen yasal düzenlemeleri içermektedir.

"400.000 Dolar Vatandaşlık" ya da "Yatırım Yoluyla Vatandaşlık" programı, bir ülkeye yatırım yaparak vatandaşlık elde etme imkanı sunan bir uygulamadır. Bu uygulama, yatırım yapan kişilerin bir ülkede yerleşik olmasını, ticaret yapmasını, seyahat özgürlüğü elde etmesini ve diğer pek çok faydayı sağlamasını amaçlamaktadır. Bu yazıda, "400.000 Dolar Vatandaşlık Şartları" programı hakkında detaylı bilgiler verilecektir.

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Nedir?
Yatırım Yoluyla Vatandaşlık programı, bir yabancının belirli bir ülkeye yatırım yapması karşılığında vatandaşlık elde etmesini sağlayan bir uygulamadır. Bu programlar, yatırımcılara bir ülkenin vatandaşlık avantajlarından yararlanma fırsatı sunarken, aynı zamanda ülkeye yatırım yaparak ekonomik büyüme ve istihdam yaratmalarına yardımcı olur.

400.000 Dolar Vatandaşlık Programı Nedir?
400.000 Dolar Vatandaşlık programı, Türkiye'nin yatırım çekme politikaları kapsamında yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığına başvurmasına olanak sağlayan bir programdır. Bu programda, yatırımcıların Türkiye'deki gayrimenkul sektörüne ya da devlet tahvili/bono gibi yatırım araçlarına yatırım yaparak, belirli şartları yerine getirmeleri halinde Türk vatandaşlığına başvurmalarına olanak tanınır.

Program kapsamında, yatırımcıların en az 400.000 dolar değerinde Türk gayrimenkulü satın almaları ya da Türk devlet tahvillerine ya da hazine bonolarına en az 3 yıl süreyle yatırım yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, yatırımcıların, yatırım yapmadan önce Türkçe bilen bir avukattan hukuki destek almaları gerekmektedir.

400.000 Dolar Vatandaşlık Programı Şartları
400.000 Dolar Vatandaşlık programı şartları aşağıdaki gibidir:

 •  - Yatırımın tamamı yatırımcı tarafından ödenmelidir.
 •  - Yatırımın, Türkiye'de gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 •  - Yatırımın, belirli yasal düzenlemeleri yerine getirmesi gerekmektedir.
 •  - Yatırımın, belirli bir süre boyunca elde tutulması gerekmektedir.
 •  - Yatırımın, Türkçe bilen bir avukattan hukuki destek alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 •  - Yatırımın, Türkiye'de kayıtlı bir banka hesabından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Başvuru ve Onay Süreci
400.000 Dolar Vatandaşlık Şartları programına başvurmak isteyen yatırımcılar, öncelikle belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Yatırımcılar, yatırım yapmadan önce Türkçe bilen bir avukattan hukuki destek almaları gerekmektedir. Yatırımcılar, belirli bir süre boyunca yatırımını elde tutmalıdır. Ayrıca yatırımcılar, Türkiye'deki gayrimenkul sektörüne veya Türk devlet tahvillerine/hazine bonolarına yatırım yaparak Türk vatandaşlığına başvurabilirler.

Başvuru işlemi, yatırımcının yatırımını tamamladıktan sonra gerçekleştirilir. Yatırımcı, Türkiye'deki yatırımını tamamladıktan sonra, yatırımın belirli şartları yerine getirip getirmediğini gösteren belgelerle birlikte başvuru yapabilir. Başvuru işlemi, yatırımcının Türk vatandaşlığına kabul edilmesi için belirli bir süre içinde sonuçlanır.

Başvuru sonrasında, yatırımcının başvurusu, Türkiye'deki ilgili makamlarca incelenir. Yatırımcının yatırımının şartlarına uygunluğu, Türk vatandaşlığına kabul edilmesinin anahtarıdır. Eğer başvuru kabul edilirse, yatırımcı Türk vatandaşı olabilir. Başvuru reddedilirse, yatırımcı yatırımını kaybedebilir.

400.000 Dolar Vatandaşlık Şartları İle İlgili Sonuç
400.000 Dolar Vatandaşlık Şartları programı, yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığına başvurarak, Türkiye'de yerleşik olmalarına, ticaret yapmalarına, seyahat özgürlüğü elde etmelerine ve diğer birçok avantajdan yararlanmalarına olanak sağlamaktadır. Ancak yatırımcılar, belirli şartları yerine getirmek ve yatırımlarını belirli bir süre boyunca elde tutmak zorundadırlar. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce dikkatli bir değerlendirme yapmak, yasal destek almak ve yatırım sürecinde doğru adımlar atmaya özen göstermek.

Türk vatandaşlığına başvurmak, yurt dışındaki yatırımcılar ve işadamları için oldukça çekici bir seçenek olabilir. Türkiye, son yıllarda yabancı yatırımcıların ilgisini çekmek için bir dizi teşvik politikası ve programı başlatmıştır. Bu programlardan biri de "Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı" programıdır. Bu program, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yaparak Türk vatandaşlığına başvurmalarına olanak tanır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı 2023 programının mevzuatı, Türk vatandaşlığına kabul edilme için belirli bir yatırım tutarının yerine getirilmesini şart koşar. 2023 yılı için bu tutar 400.000 Amerikan Dolarıdır. Bu tutar, Türkiye'deki emlak yatırımlarında kullanılabilir veya Türk Hazine bonolarına veya diğer yatırım araçlarına yatırılabilir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı 2023 programı kapsamında Türk vatandaşlığına başvurmak isteyen yatırımcıların bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bu şartlar şunlardır:

 1.  - Yatırım tutarı, Türkiye'deki kayıtlı bir banka hesabından gerçekleştirilmelidir.
 2.  - Yatırımın, Türkçe bilen bir avukat tarafından danışmanlık hizmeti alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 3.  - Yatırımın belirli bir süre boyunca elde tutulması gerekmektedir.


Başvuru ve Onay Süreci

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı 2023 programına başvurmak isteyen yatırımcılar, öncelikle belirli şartları yerine getirmelidir. Yatırımcılar, yatırım yapmadan önce Türkçe bilen bir avukattan hukuki destek almaları gerekmektedir. Yatırımcılar, belirli bir süre boyunca yatırımını elde tutmalıdır. Ayrıca yatırımcılar, Türkiye'deki gayrimenkul sektörüne veya Türk devlet tahvillerine/hazine bonolarına yatırım yaparak Türk vatandaşlığına başvurabilirler.

Başvuru işlemi, yatırımcının yatırımını tamamladıktan sonra gerçekleştirilir. Yatırımcı, Türkiye'deki yatırımını tamamladıktan sonra, yatırımın kanıtı olarak belgelerle birlikte başvuru yapabilir. Başvurular, Türk İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından incelenir ve uygun görülmesi halinde yatırımcıya Türk vatandaşlığı verilir.

Başvuru süreci genellikle 3 ila 6 ay arasında sürer. Başvurunun onaylanması, yatırımın yapıldığı sektöre ve yatırımın boyutuna bağlıdır. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını desteklemek için Türk vatandaşlığına kabul edilen yatırımcılara bir dizi teşvik verilmektedir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı 2023 programı, Türkiye'nin ekonomik büyümesini desteklemeyi ve yabancı yatırımcıları ülkeye çekmeyi hedeflemektedir. Program, yatırımcıların Türk vatandaşlığına başvurmalarını kolaylaştıran bir dizi şartı belirlemekte ve bu şartların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığı vermektedir. Bu program, yurt dışından yatırım yapmayı planlayan yatırımcılar için çekici bir seçenek olabilir ve Türkiye'ye yatırım yapmanın yanı sıra Türk vatandaşlığına sahip olmanın da birçok avantajı vardır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kanunu, Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için cazip bir yatırım ve yerleşim merkezi haline gelmesi amacıyla hazırlanmış bir yasa düzenlemesidir. Bu kanun, yabancı yatırımcılara Türk vatandaşlığı sağlamak için gerekli şartları belirlemektedir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kanun kapsamında, Türkiye'de belirli bir yatırım yapılması halinde, yatırımcıların Türk vatandaşlığına başvurabileceği bir yasal düzenlemedir. Bu kanun kapsamında, Türkiye'de belirli bir yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar, belirli bir tutarda yatırım yaparak Türk vatandaşlığına başvurabilirler.

Kanun, yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığına başvurabilmeleri için belirli yatırım şartları belirlemektedir. Bu şartlar arasında, Türkiye'de en az 3 yıl boyunca sabit yatırım yapmak, Türk bankalarına en az 400.000 ABD Doları mevduat yapmak veya Türkiye'de en az 50 kişiye istihdam sağlamak gibi şartlar yer almaktadır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun amacı, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmalarını teşvik etmek ve Türk vatandaşlığına başvurarak Türkiye'de yerleşmelerini sağlamaktır. Bu kanun, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmalarını kolaylaştırarak, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve yatırım potansiyeline katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre, yatırımcılar yatırım yapmak için herhangi bir sektörü seçebilirler. Bu sektörler arasında inşaat, turizm, sağlık, enerji, gayrimenkul gibi birçok sektör yer almaktadır. Ayrıca, yatırımcılar bu yatırımlarını Türk Lirası veya yabancı para cinsinden yapabilirler.

Sonuç olarak, Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kanunu, Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için bir yatırım ve yerleşim merkezi olmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış bir yasal düzenlemedir. Bu kanun kapsamında, yabancı yatırımcılar belirli bir yatırım yaparak Türk vatandaşlığına başvurabilir

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı başvurusu için gerekli Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı gerekli belgeler, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar tarafından sunulması gereken resmi belgelerdir. Bu belgeler, başvuru işlemlerinin hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için gereklidir.

İşte Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı başvurusu için gerekli belgeler:

 1.  - Başvuru Formu: Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı başvurusu için yatırımcıların öncelikle başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Başvuru formu, yatırımcının kişisel bilgilerini, yatırım tutarını ve yatırımın yapıldığı sektörü içeren temel bir formdur.
 2.  - Pasaport: Başvuru formu ile birlikte yatırımcıların pasaportlarının bir kopyasını sunmaları gerekmektedir. Pasaport kopyası, yatırımcının kimliği ve uyruğu hakkında bilgi vermektedir.
 3.  - Yatırım Belgesi: Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı başvurusu yapabilmek için yatırımcıların Türkiye'de belirli bir yatırım yapmaları gerekmektedir. Bu yatırımın doğruluğunu kanıtlayan yatırım belgesi, başvuru dosyasına eklenmesi gereken en önemli belgelerden biridir.
 4.  - Banka Belgesi: Yatırımcıların Türkiye'deki bir bankada en az 400.000 ABD Doları tutarında mevduat yapmaları durumunda, bu mevduatın kanıtlanması için banka belgesi sunmaları gerekmektedir.
 5.  - Tapu Kaydı: Yatırımcıların Türkiye'de gayrimenkul alarak yatırım yapmaları durumunda, tapu kaydı bu yatırımın doğruluğunu kanıtlamak için sunulması gereken bir belgedir.
 6.  - Vergi Belgesi: Yatırımcıların Türkiye'de vergi mükellefi olmaları durumunda, vergi belgesi başvuru dosyasına eklenmesi gereken bir belgedir.
 7. ​ - İkametgah Belgesi: Yatırımcıların Türkiye'de ikamet etmeleri durumunda, ikametgah belgesi başvuru dosyasına eklenmesi gereken bir belgedir.

  Yukarıda belirtilen belgeler, Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı başvurusu yapmak için gereken en temel belgelerdir. Ancak, başvuru sürecinde bazı durumlarda diğer belgelerin de sunulması gerekebilir. Bu nedenle, başvuru işlemleri öncesinde yetkili kurumlar tarafından belirtilen tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.
   
 8.  - Sigorta Belgesi: Yatırımcıların Türkiye'deki bir sigorta şirketi ile poliçe düzenleyerek yatırım yapmaları durumunda, bu poliçenin kanıtlanması için sigorta belgesi sunmaları gerekmektedir.
 9.  - Sözleşme: Yatırımcıların Türkiye'de yatırım yaparken bir sözleşme imzalamaları gerekebilir. Bu durumda, sözleşme başvuru dosyasına eklenmesi gereken bir belgedir.
 10.  - Diploma ve Mesleki Belgeler: Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı başvurusunda bulunan yatırımcıların, eğer ilgili sektörle ilgili bir eğitim veya belgeye sahip olmaları gerekiyorsa, bu belgelerin de başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı başvurusu yapacak yatırımcılar, Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Gerekli Belgeler için tam ve doğru bir şekilde hazırlanması konusunda dikkatli olmalıdır. Belgelerin eksik ya da yanlış hazırlanması, başvuru sürecinin gecikmesine veya başvurunun reddedilmesine neden olabilir. Bu nedenle, başvuru işlemleri öncesinde yetkili kurumlardan gerekli tüm bilgilerin ve belgelerin temini konusunda yardım alınması önerilmektedir.

Elde etmek istediğiniz Türk vatandaşlığı için bir yatırım yapmak istiyorsanız, gayrimenkul yatırımı bu amaçla oldukça yaygın bir seçenektir. Gayrimenkul alımı ile Türk vatandaşlığı almanın bazı avantajları vardır. Bu avantajlar arasında Türkiye'de yatırım yapmak, Türkiye'de yaşamak, Türk vatandaşları gibi seyahat etmek, Türkiye'de gayrimenkul sahibi olmak, Türkiye'deki eğitim kurumlarına kaydolmak ve Türkiye'deki işletmelerde iş yapmak gibi fırsatlar yer alır.

Gayrimenkul alımı ile Türk vatandaşlığı almak için gerekli yatırım tutarı 2023 itibarıyla 400.000 ABD Dolarıdır. Bu tutar, Türkiye'deki herhangi bir konut ya da ticari gayrimenkulün satın alınması için geçerlidir. Bu yatırımın Türkiye'deki herhangi bir yerde yapılması mümkündür, ancak yatırımın Türkiye'deki emlak piyasasının popüler olduğu yerlerde yapılması önerilir. Bu şehirler arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum ve Alanya gibi turistik merkezler yer almaktadır.

Gayrimenkul alımı ile Türk vatandaşlığı almak için yatırımcıların, yatırım bedelinin tamamını Türk lirası veya döviz olarak yatırması gerekmektedir. Gayrimenkulün tamamen ödenmiş olması gerekmektedir, herhangi bir borç veya ipotek altında olmamalıdır. Ayrıca, yatırımın kaydedilebilir bir belgeye sahip olması ve belgenin yatırım bedelini doğrulayabilecek şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Gayrimenkul alımı ile Türk vatandaşlığı almak için gerekli belgeler şunlardır:

 1.  - Gayrimenkulün tapu kaydı,
 2.  - Tapu işlemleri için gerekli olan harçlar ve vergilerin ödendiğini gösteren makbuzlar,
 3.  - Yatırımcının kimlik belgesi,
 4.  - Yatırımcının Türkiye'deki ikamet izin belgesi (varsa),
 5.  - Yatırımcının pasaportu veya benzeri kimlik belgesi,
 6.  - Yatırımcının 4 adet fotoğrafı.

Yatırımcılar, bu belgelerin tamamını doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlamalıdır. Belgelerin eksik veya hatalı hazırlanması başvuru işlemlerinin uzamasına ve hatta başvurunun reddedilmesine neden olabilir. Başvuru işlemlerinde doğru ve güncel bilgilere sahip olmak için yetkili kurumlardan yardım alınması hatta Avukat Muharrem ÇİNPOLAT gibi alanında uzman bir avukattan hizmet almanız önerilmektedir.

Gayrimenkul Alımı İle Türk Vatandaşlığı Başvuru Süreci Nasıldır

Gayrimenkul alımı ile Türk vatandaşlığı için başvuru süreci oldukça basit ve hızlıdır. Başvuru süreci genellikle aşağıdaki adımlardan oluşur:

 1.  - Gayrimenkul satın alma: Türk vatandaşlığı başvurusu yapmak isteyen yabancı yatırımcılar öncelikle Türkiye'de en az 400.000 ABD Doları değerinde bir gayrimenkul satın almalıdır.
 2.  - TAPU kaydı: Gayrimenkulün tapu kaydı yabancı yatırımcının adına kaydedilmelidir. TAPU kaydının alınması işlemi için yatırımcılar bir avukatla çalışabilirler.
 3.  - Banka hesabı açma: Yatırımcılar, gayrimenkul satın alma işlemi için Türkiye'deki bir bankada bir hesap açmalıdır.
 4.  - Vergi numarası başvurusu: Türk vatandaşlığı başvurusu yapmak isteyen yabancı yatırımcıların Türkiye'deki bir vergi numarasına ihtiyaçları vardır.
 5.  - Başvuru: Yatırımcılar, Türk vatandaşlığı başvuru sürecini başlatmak için ilgili belgelerle birlikte başvuru yapabilirler. Başvurular genellikle Türk konsoloslukları veya Türk Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılır.
 6.  - Başvuru onayı: Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandıktan sonra, yatırımcı Türk vatandaşı olarak kaydedilir.

Sonuç olarak, yabancı yatırımcılar Türk vatandaşlığına yatırım yaparak kolayca erişebilirler. Gayrimenkul alımı ile Türk vatandaşlığı başvurusu yapmak oldukça hızlı ve kolaydır ve genellikle birkaç ay içinde sonuçlanır. Ancak, başvuru sürecinin her adımında doğru belgelerin sağlanması önemlidir. Yatırımcılar, Türkiye'deki bir avukatla veya danışmanlık firmasıyla çalışarak başvuru sürecini kolaylaştırabilirler.

Yatırım yoluyla vatandaşlık, bir ülkede yatırım yaparak ve belirli kriterleri karşılayarak vatandaşlık alınabilmesini ifade eder. Bu yöntem, özellikle son yıllarda birçok ülkenin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğu bir politikadır. Bu politikalar, yatırımcıların ülkede faaliyet göstermeleri için teşvik sağlayarak, yabancı yatırımcıların ülkeye yatırım yapmalarını teşvik etmektedir. Yatırım yoluyla vatandaşlık, özellikle iş dünyasındaki yatırımcıların ilgisini çekmektedir.

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Türleri
Yatırım yoluyla vatandaşlık uygulamaları, ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Bazı ülkeler sadece belirli yatırım türleriyle vatandaşlık verirken, bazıları çeşitli yatırım türlerini kabul eder.

Yatırım yoluyla vatandaşlık türleri şunları içerebilir:

 1.  - Gayrimenkul Yatırımı: Bazı ülkeler, yatırımcıların belirli bir değere sahip gayrimenkul satın almaları halinde vatandaşlık vermeyi kabul etmektedir.
 2.  - Yatırım Fonları: Bazı ülkeler, belirli bir yatırım fonuna yatırım yapılması halinde vatandaşlık vermeyi kabul eder.
 3.  - İş Yatırımı: Bazı ülkeler, belirli bir miktar para yatırarak iş kurmak veya mevcut bir işi satın almak suretiyle vatandaşlık verirler.
 4.  - Devlet Tahvilleri: Bazı ülkeler, belirli bir tutarda devlet tahvili alınması halinde vatandaşlık vermeyi kabul eder.

Yatırım Yoluyla Vatandaşlıkın Avantajları Nelerdir

Yatırım yoluyla vatandaşlık, yatırımcılar için birçok avantaj sağlar.

İşte bazıları:

 •  - Seyahat Kolaylığı: Vatandaşlığı alınan ülkeler, yatırımcıların seyahat etmek için vize almalarına gerek kalmadan birçok ülkeye giriş yapmalarına olanak tanır.;
 •  - Vergi Avantajları: Bazı ülkeler, yatırımcıların vergi avantajlarından yararlanmalarına izin verir.
 •  - İş İmkânları: Vatandaşlığı alınan ülkeler, yatırımcıların iş imkânlarına erişmelerine yardımcı olabilir.
 •  - Eğitim ve Sağlık Hizmetleri: Vatandaşlığı alınan ülkeler, yatırımcıların daha iyi şekilde eğitim ve sağlık hizmetleri almasına yardımcı olabilir.

Yatırım yoluyla vatandaşlık alma işlemi, son yıllarda birçok ülke tarafından uygulanan bir politika haline gelmiştir. Türkiye de 2018 yılından beri bu politikayı uygulayan ülkelerden biridir. Türkiye'nin sunduğu yatırım yoluyla vatandaşlık imkanları, özellikle Ortadoğulu yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görmektedir.

Türkiye'nin yatırım yoluyla vatandaşlık vermesine ilişkin mevzuat hükümleri, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yer almaktadır. Buna göre, yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı verilmesi için aşağıdaki yatırım koşullarının sağlanması gerekmektedir:

 •  - Taşınmaz edinimi yoluyla yatırım yapmak: En az 400.000 ABD doları tutarında taşınmaz edinimi yapmak.
 • Banka mevduatı yoluyla yatırım yapmak: En az 400.000 ABD doları tutarında bir banka hesabına yatırım yapmak.
 •  - Şirket kurmak veya mevcut bir şirkete ortak olmak suretiyle yatırım yapmak: En az 400.000 ABD doları tutarında bir sermaye payı ile şirket kurmak veya mevcut bir şirkete ortak olmak.

Yukarıda belirtilen yatırım koşullarından herhangi birini yerine getiren yabancı uyruklu kişiler, yatırımını belgeleyerek başvuru yapabilirler. Başvurunun ardından yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığına geçişi için gerekli işlemler başlatılır.

Yatırım yoluyla vatandaşlık işlemleri için gerekli belgeler ise şunlardır:

 1.  - Başvuru formu
 2.  - Kimlik belgesi veya pasaport (noter tasdikli Türkçe tercümesi)
 3.  - Doğum belgesi (noter tasdikli Türkçe tercümesi)
 4.  - Adli sicil kaydı
 5.  - Sağlık raporu
 6.  - Fotoğraf
 7.  - Yatırım belgesi veya belgeleri

Yatırım yoluyla vatandaşlık işlemi, yatırımcının başvuru tarihinden itibaren 3-6 ay içinde sonuçlanmaktadır. Yatırımcının başvurusunun kabul edilmesi durumunda, yatırımcı Türk vatandaşı olur ve Türk vatandaşlığına ilişkin tüm haklara sahip olur.

Elde edilebilecek üst düzey avantajlar nedeniyle birçok yabancı, Türk vatandaşlığına yatırım yoluyla başvuruyor. Bu yöntem, Türk ekonomisine yarar sağladığı gibi, uluslararası yatırımcılara da birçok fayda sunuyor. Bu yazıda, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı konusunu derinlemesine ve detaylı bir şekilde ele alacağız.

Türk vatandaşlığı, yatırım yaparak elde edilebilen bir vatandaşlık şeklidir. Bu yöntem, Türkiye'de bir milyon dolardan az olmamak üzere bir yatırım yapmak suretiyle vatandaşlık elde etmek isteyen yabancı uyruklu kişilere yöneliktir. Bu yatırım, bir ya da birden fazla taşınmazın satın alınması, bir Türk bankasına bir milyon dolardan fazla mevduat yapılması veya bir Türk şirketine bir milyon dolardan fazla yatırım yapılması şeklinde gerçekleştirilebilir.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin uygunluk koşullarını karşılaması gerekiyor. Bu koşullar, başvuru sahibinin kişisel durumu, yatırımı yapacağı sektör ve yatırımın yeri gibi faktörlere göre değişebilir. Genel olarak, yatırımcının yasal olarak Türkiye'de ikamet etmesi ve yatırımının Türk ekonomisine katma değer sağlaması gerekiyor.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli belgeler de kişisel duruma ve yatırım türüne göre farklılık gösterir. Başvuru sahibinin pasaportu, doğum belgesi, evlilik ya da boşanma belgesi, sağlık raporu, sabıka kaydı, vergi beyannameleri ve yatırımın kanıtı gibi belgeler talep edilebilir. Bu belgelerin yanı sıra, başvuru sahibi ayrıca Türkçe dil becerileri ve Türk kültürü hakkında bilgi sahibi olması için bir sınavdan da geçmek zorundadır.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusu, ilgili yatırımın gerçekleştirildiği bölgenin yetkililerince değerlendirilir ve onaylanır. Yatırım yoluyla vatandaşlık başvurusu için bekleme süresi yaklaşık altı ay ile bir yıl arasında değişebilir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yatırım yoluyla vatandaşlık vermesi, yabancı yatırımcıların Türkiye'de daha fazla yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla yapılan bir düzenlemedir. Bu düzenleme, yatırımın büyüklüğüne ve türüne bağlı olarak farklılık göstermektedir. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı almak isteyenlerin belirli bir miktarda yatırım yapmaları gerekmektedir.

Gayrimenkul alımı yoluyla vatandaşlık alımı dışında, yatırım yoluyla vatandaşlık almak için diğer yatırım seçenekleri arasında şunlar yer almaktadır:

 1.  - En az 400.000 ABD Doları tutarında taşınmaz mülk satın almak
 2.  - En az 400.000 ABD Doları tutarında bir mevduat bankasına yatırım yapmak
 3.  - En az 400.000 ABD Doları tutarında bir Türk şirketinde yatırım yapmak
 4.  - En az 400.000 ABD Doları tutarında devlet tahvili veya Hazine bonosu satın almak
 5.  - En az 400.000 ABD Doları tutarında bir yatırım fonuna yatırım yapmak

Bu yatırım türlerinden herhangi birini yaparak, yatırımcılar Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirler. Yatırımın türüne bağlı olarak, yatırımcıların Türk vatandaşlığı başvurusu yapabilmesi için belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Örneğin, taşınmaz mülk satın alarak vatandaşlık başvurusunda bulunmak isteyen bir yatırımcının, mülkün Türkiye'de bulunması ve tapusunun yatırımcının adına kayıtlı olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, yatırım yoluyla vatandaşlık veren birkaç ülkeden biridir ve bu nedenle yatırım yoluyla vatandaşlık başvurusu yapacak kişilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte, yatırım yapmadan önce mutlaka uzman bir avukattan veya danışmandan yardım almak gerekmektedir. Bu, yatırımın seçiminden başvuru sürecine kadar her adımda ihtiyacınız olan desteği almanızı sağlayacaktır.

Sonuç olarak, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı almak, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için birçok avantaj sağlamaktadır.

Türk vatandaşlığına yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar, farklı yatırım türleri arasından seçim yapabilirler. 

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı almak için kabul edilen yatırım türleri şunlardır:

 - Gayrimenkul yatırımı: Türkiye'de en az 400.000 USD tutarında gayrimenkul satın almak.
 - Mevduat yatırımı: Türkiye'de bir bankada en az 400.000 USD tutarında mevduat hesabı açmak.
 - Yatırım fonu veya girişim sermayesi fonu yatırımı: Türkiye'de en az 400.000 USD tutarında yatırım fonu veya girişim sermayesi fonu yatırımı yapmak.
 - Menkul kıymetler yatırımı: Türkiye'de en az 400.000 USD tutarında devlet tahvili veya Hazine bonosu satın almak.
İşletme yatırımı: Türkiye'de en az 400.000 USD tutarında bir işletme kurmak veya mevcut bir işletmeye en az 50 kişi istihdam etmek.

Bir önceki sık sorulan soruda belirtilen yatırım türlerinden herhangi birine yatırım yaparak Türk vatandaşlığı almak isteyen yatırımcılar, aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

 •  - En az 18 yaşında olmak ve yasal olarak işlem yapma yetkisine sahip olmak,
 •  - Yapılan yatırımın Türk vatandaşlığına başvurudan önce yapılmış olduğunu kanıtlamak,
 •  - Yatırımın yasal olarak elde edilmiş gelirlerden oluştuğunu kanıtlamak,
 •  - Yatırımcının Türkiye'de en az üç yıl ikamet etmeyi taahhüt etmesi,
 •  - Yatırımcının Türk vatandaşlığına başvurudan önce ve sonrasında Türkiye'de suç işlemediğini gösteren bir belge sunması,
 •  - Yatırımcının Türk vatandaşlığına kabul edilmesinin ülkesinin ulusal güvenliğini veya kamu düzenini tehdit etmeyeceğini gösteren bir belge sunması.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığına başvururken, farklı yatırım tutarlarına göre farklı şartlar ve belgeler gerekmektedir. Burada, en yaygın olan iki yatırım seçeneği olan gayrimenkul yatırımı ve yatırım fonu yoluyla vatandaşlık başvurusu için gerekli olan yatırım tutarlarına ve diğer gereksinimlere değinelim.

Gayrimenkul Yatırımı İle Vatandaşlık Başvurusu
Gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığına başvururken, yatırımın toplam tutarı en az 400.000 Amerikan Doları veya eşdeğer Türk Lirası tutarında olmalıdır. Bu tutarın, en az üç yıl boyunca elde tutulması gerekmektedir.

Ayrıca, yatırımcılar, tapu kaydı, değerleme raporu, iskan izni, emlak vergi beyannamesi, harç makbuzu ve vergi borcu belgesi gibi belgeleri de sağlamalıdır.

Yatırım Fonu Yoluyla Vatandaşlık Başvurusu
Yatırım fonu yoluyla Türk vatandaşlığına başvururken, yatırım tutarı en az 400.000 Amerikan Doları veya eşdeğer Türk Lirası tutarında olmalıdır. Bu tutarın, en az üç yıl boyunca elde tutulması gerekmektedir. Yatırım fonu seçeneği, yatırımcılar için daha az zaman alıcı olabilir ve belirli yatırım risklerinden kaçınmalarına yardımcı olabilir.

Yatırım fonu yoluyla Türk vatandaşlığına başvururken, yatırımcılar genellikle özel bir danışmanlık firmasından yardım alırlar. Bu firmalar, yatırımcılara uygun yatırım fonu seçenekleri ve diğer gereksinimler konusunda rehberlik edebilir.

Sonuç
Türkiye, yatırım yoluyla vatandaşlık veren az sayıdaki ülkelerden biridir ve bu nedenle yabancı yatırımcılar için oldukça çekici bir seçenek olabilir. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığına başvururken, uygun yatırım tutarına ve diğer gereksinimlere dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, vatandaşlık başvurusu yapmadan önce uzman bir danışmanlık firmasından destek almak da faydalı olabilir.

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI İÇİN UZMAN AVUKAT KADROMUZA DANIŞMAK İÇİN BURADAKİ İLETİŞİM BİLGİLERİMİZLE BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.

Türkiye, yabancı uyrukluların ülkede önemli bir yatırım yaparak Türk vatandaşlığına başvurmalarını sağlayan bir yatırım yoluyla vatandaşlık programı sunmaktadır. Bu programa hak kazanmanın yollarından biri, Türkiye'de en az 400.000 ABD Doları (veya karşılığı Türk Lirası) değerinde mülk satın almak ve mülkün mülkiyetini en az üç yıl elinde tutmaktır.

Potansiyel yatırımcıların Türkiye'de yatırım yaparak vatandaşlık alma sürecini ve gerekliliklerini anlaması önemlidir. İlk adım, yatırım kriterlerini karşılayan uygun bir mülk belirlemektir. Mülk satın alındıktan sonra, başvuru sahibi, yatırım kanıtı, adli sicil kaydı ve sağlık sertifikası dahil olmak üzere gerekli tüm belgelerle birlikte İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunmalıdır.

Yatırımın vergisel etkilerinin farkında olmak da önemlidir. Türkiye'de emlak alımları %4 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %1 emlak alım vergisine tabidir. Ayrıca mülk sahipleri, mülkün değerinin bir yüzdesi olan "tapu harcı" olarak bilinen yıllık emlak vergilerini ödemekle yükümlüdür.

Yatırım yoluyla vatandaşlık programına ilişkin kurallar, düzenlemeler ve gerekliliklerin zaman içinde değişebileceğini belirtmekte fayda var ve en güncel ve doğru bilgileri almak için kalifiye bir avukat veya yeminli mali müşavir ile görüşmek her zaman en iyisidir.

Sonuç olarak, Türkiye'de emlak yoluyla yatırım yaparak vatandaşlık elde etmek, ülkedeki işlerini ve kişisel fırsatlarını genişletmek isteyen yatırımcılar için iyi bir fırsat olabilir. Yatırımcıların süreç ve yatırım üzerinde geçerli olabilecek yasal gereklilikler, düzenlemeler ve vergiler hakkında bilgi sahibi olmaları ve Türk yasa ve düzenlemelerine uygunluğu sağlamak için nitelikli bir avukat ile görüşmeleri önemlidir.


Avukatlarımızla Görüşmek İçin 0212 635 11 10 Bizi Arayabilirsiniz

Avukat | Avukat Muharrem | Sözleşme Avukatı » muharremcinpolat.av.tr

RANDEVU TALEP FORMU