Türk Vatandaşlığı Kanunu

Türk Vatandaşlığı Kanunu

Muharrem Çinpolat Hukuk Bürosu olarak uzman avukat kadromuz ile hem gerçek hem tüzel kişi  müvekkillerimize yabancılar hukuku ve Türk Vatandaşlığı Kanunu ile yabancı yatırım danışmanlığı hususunda bir fiil hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

TÜRK VATANDAŞLIĞI HUKUKU

Vatandaşlık, bir kişinin belli bir  devletle olan bağını ifade eden bir kavram olup vatandaşlık, vatandaş olan  kişiye belirli haklar tanıdığı gibi belirli yükümlülükler de yüklemektedir. Kişinin  devlet ile olan bağı, doğum ile kurulabildiği gibi doğumdan sonra kurulabilmesi  de mümkündür.
Kişinin doğumu anında ya da doğumu  dolayısıyla kazanmış olduğu vatandaşlık: asli vatandaşlık; doğumdan başka bir  sebeple kazanmış olduğu vatandaşlık ise müktesep vatandaşlık olarak tanımlanır.  Türk Vatandaşlığı Kanunu da kişilerin vatandaşlık ile ilgili hak ve yükümlülüklerini  ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalıdır.

Türk Vatandaşlığı Kanunu

VATANDAŞLIK  HUKUKU VE YABANCILAR HUKUKU İLE YABANCI YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Dünyada ve özellikle yakın  çevremizde yaşanan olaylar, Türk vatandaşlığının önemini bir kez daha gündeme  getirmiştir. Ortadoğu ülkelerinde yaşanan iç savaş dolayısıyla ülkemize gelmek  isteyen yabancılar neticesinde, ülkemiz yoğun bir göç dalgası ile  karşılaşmıştır. Ülkemize gelen yabancılar, her ne kadar kısa dönem ikamet izni  ya da geçici koruma belgesi almış olsalar da; yatırımcı olan yabancılar Türk  vatandaşlığına geçiş yapmak istemektedirler.

Özellikle 18.09.2018 tarihli ve 19.09.2018 tarihinde yürürlüğe  giren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türk vatandaşlığının uygulanmasına  ilişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmış ve bu değişiklik, yabancı  yatırımcıların lehine olmuştur. Yatırım miktarları ve yatırımın hacmi;  Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancıların karşılayabileceği hale  getirilmiştir.

Bu alanda vermekte olduğumuz hizmetlerimizi  kısaca belirtmek gerekir ise; 

-Türkiye’de yaşamak isteyen  yabancıların, oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması ve süreç  takibi

-5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı  Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar için vatandaşlık  başvurusu yapılması, işlemlerin takibi ve sürecin sonuçlandırılması

-4875 Sayılı Doğrudan Yabancı  Yatırımlar Kanununa tabii olan tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek  yabancılar, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni,  çalışma izin uzatım başvurusu yapılması ve süreç takibi, Türkiye’de çalışma  izni edinecek kişilerin eşi ve çocukları için aile ikamet izin başvurusu  yapılması ve sürecin takibi

-3065 Sayılı Katma Değer Vergisi  Kanunu Madde 13/i kapsamında Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların  Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü oldukları KDV’den  muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması ve süreç takibi

-6735 Sayılı Uluslar arası İş Gücü  Kanunu uyarınca Turkuaz Kart başvurusu ve süreç takibi

-Çifte vatandaşlık başvurusu  yapılması ve süreç takibi

-Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin  Türkiye’de alım – satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına  ilişkin sözleşmelerin hazırlanması

-Yabancı gerçek kişilere  Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,  haklarının korunması ve süreç takibi

-Yabancıların genel yolla Türk  vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve süreç takibi (Örneğin; evlenme  yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması veya çalışma iznine sahip yabancıların  Türk vatandaşlığını kazanması, Soybağı ile Türk vatandaşlığının kazanılması,  mevzuat uyarınca gerekli meblağda taşınmaz edimi akabinde 5 yıl ikamet şartıyla  Türk vatandaşlığının kazanılması vb.)

-Yabancıların istisnai yolla Türk  vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve süreç takibi (Yatırım yoluyla  Türk vatandaşlığının kazanılması, geçici koruma kapsamında olan Suriye uyruklu  vatandaşların Türk vatandaşlığına geçiş süreci, en az 50 kişilik istihdam  oluşturan kişilerin Türk vatandaşlığını kazanması vb.)

-İkamet izin çeşitleri hususunda  danışmanlık verilmesi

-Kısa süreli ikamet izni,

-Uzun dönem ikamet izni

-Aile ikamet izni

-Öğrenci ikamet izni

-İnsani ikamet izni

-İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni


Yukarıda belirtmiş olduğumuz her bir başvuru  süreci, oldukça detay içermekte olduğundan bu alanda çalışan bir avukatın hukuki desteğini almak önem arz etmektedir.

 
 
WhatsApp Hizli Basvuru
 


Avukatlarımızla Görüşmek İçin 0212 635 11 10 Bizi Arayabilirsiniz

Avukat | Avukat Muharrem | Sözleşme Avukatı » muharremcinpolat.av.tr

RANDEVU TALEP FORMU