Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda  meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenmesi talep  edilebilen bedel olup hiçbir şekilde tazminata hak kazanan tarafın  zenginleşmesi için kullanılan araç değildir.

TAZMİNAT  HUKUKU

Maddi ve manevi tazminat  belirlenirken; zararın niteliği, zarar ile illiyet bağı, zararın doğurduğu  sonuçlar dikkate alınır ve mahkemelerce, zarar ile orantılı bir tazminata  hükmedilir. Bu noktada tazminat davalarında, bir avukat ile temsil edilmek önem  arz etmektedir. Bilindiği üzere; ne kadar çok insan var ise o  kadar çok hukuk olayı yaşanmaktadır. Dolayısıyla zarar da birçok sebepten  doğabilmekte ve birçok haksız eylem, tazminata konu edilebilmektedir. Örnek  vermek gerekir ise;

Tazminat Hukuku

-Boşanma davalarında kusurlu eşten talep edilen maddi ve  manevi tazminat talepleri

-Kişilik haklarının ihlalinden kaynaklı maddi ve manevi  tazminat talepleri

-Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat  talepleri

-İş kazaları nedeniyle maddi ve manevi tazminat talepleri

-Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat  talepleri

-Malpraktis (hekim hatası) kaynaklı maddi ve manevi tazminat  talepleri

-İftira, hakaret gibi fiiller nedeniyle maddi ve manevi  tazminat talepleri

-Haksız işgalden kaynaklanan ecri misil talepleri,

sair tazminat davalarının konusunu  oluşturmaktadır.


Müvekkillerimizin yaşadıkları mağduriyetlerin  telafisi için titizlikle ve etkin bir süreç yürütmekteyiz.  
 
WhatsApp Hizli Basvuru
 


Avukatlarımızla Görüşmek İçin 0212 635 11 10 Bizi Arayabilirsiniz

Avukat | Avukat Muharrem | Sözleşme Avukatı » muharremcinpolat.av.tr

RANDEVU TALEP FORMU