Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme,  birden fazla gerçek veya tüzel kişinin birbirlerine karşı olan hak ve  yükümlülüklerini konu edinen, en az iki taraftan oluşan ve bir hukuki sonuç  doğurmaya yönelik irade açıklamalarından meydana gelen hukuki işlemdir.

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Hukukumuzda  “sözleşme yapma serbestisi” bulunmaktadır. Bir diğer ifade ile sözleşme serbestisi, Anayasamızın 48. Maddesi ile güvence altına alınmış olup genel hukuk  kurallarına aykırı olmadığı sürece, taraflar, istedikleri alanda karşılıklı  iradelerini ortaya koyabilmektedirler. Kanunlarda düzenlenen sözleşme tipleri  dışında da sözleşmeler akdedilebilmektedir. Sözleşmeler Hukuku; insanların  özgür iradeleri ile sözleşme yapma serbestisi içinde sözleşme yapmalarını  sağlayan, “sözleşme yapma serbestisinin” hakkın sınırlarını çizen, insanların  sözleşmelerle haklarını koruyan, güvence ve teminat altına alan, her iki  tarafın yükümlülüklerini belirleyen, sözleşmeye aykırı davranılması halinde  hukuki yaptırımları sağlamak için yasal yollara başvuru olanağı sağlayan bir  hukuk alt dalıdır. Sözleşmelerin düzenlenmesi, kurulması, sözleşmenin  geçerliliği, geçersizliği, sözleşmenin feshi, sözleşmenin iptali, sözleşmedeki  edimlerin yerine getirilmemesi halinde başvurulacak hukuki yollar ile karşı  taraftan talep edilebilecek haklar, tazmin edilecek zararlar ve bu tazminin ne  olacağı, sözleşme hukuku alanına girmektedir.

 

WhatsApp Hizli Basvuru

 

Hukuk  Büromuzda; sözleşme görüşmeleri safhasından, sözleşmenin yazılarak taraflarca  imzalanması aşamasına kadar geçen süreçte, müvekkillerimizin faaliyet  gösterdikleri sektörlerin yapısını da göz önüne alarak sözleşmeler  hazırlamaktayız. Tarafımızda hazırlanan sözleşme tiplerine örnekler:

-Satış Sözleşmesi

-Geri Alım Sözleşmesi

-Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

-İşçi – İşveren Sözleşmeleri

-Ödünç Sözleşmesi

-Pazarlamacılık Sözleşmesi

-Evlilik Öncesinde Veya Sonrasında Evlilik Sözleşmeleri,

-Kefalet Sözleşmesi

-Kredi Sözleşmesi

-Komisyon Sözleşmesi

-Evlat Edinme Sözleşmesi

-Gizlilik Sözleşmesi

-Factoring Sözleşmesi

-Garanti Sözleşmesi

-Rehin Sözleşmesi

-Karz (Ödünç) Sözleşmesi,

-İpotek Sözleşmesi

-Adi Ortaklık Sözleşmesi

-Tüketici Sözleşmeleri

-Kira Sözleşmeleri

-Eser Sözleşmesi

-İş Sözleşmesi

-Hizmet Sözleşmesi

-Miras Taksim Sözleşmesi

-Ticari (Mal) Alım-Satım Sözleşmesi

-Dağıtım Sözleşmesi

-Acentelik Sözleşmesi

-Franchising Sözleşmesi

-Taşıma Sözleşmesi,

-Sigorta Sözleşmesi

-Vekalet Sözleşmesi

-Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

-Bağışlama Sözleşmesi

-Ön Alım Sözleşmesi

-Takas Sözleşmesi

-Araç Satım Sözleşmesi

-Alt İşverenlik Sözleşmeleri

-Distribütörlük Sözleşmeleri

-Bayilik Sözleşmeleri

-Ticari Alım Ve Satım Sözleşmeleri

-Joint Ventures Sözleşmeleri

-İnşaat Sözleşmeleri

-Arsa Payı Veya Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

-İş Ortaklığı Sözleşmesi

-Hisse Devir Sözleşmeleri,

-Uluslararası Ticaret Sözleşmeleri

-Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri

-Sponsorluk Ve Reklam Sözleşmeleri,

-Kefalet Sözleşmesi,

-Anlaşmalı Boşanma Protokolü /Sözleşmeleri,

-Şirket Ana Sözleşmeleri Hazırlama Ve Ana Sözleşme Değişiklikleri,

-Barter Sözleşmeleri

-Miras Taksim Sözleşmeleri,

-Vekalet Ve Yetki Sözleşmeleri,

-Banka Kredi Sözleşmeleri

-Uluslararası Ticaret Sözleşmeleri

-Mal Rejimi Sözleşmesi

-Finansal Kiralama Sözleşmesi,

-Sponsorluk Ve Reklam Sözleşmeleri,

-Vakıf Ve Derneklerin İş Ve İşlemlerine İlişkin Sözleşmeler,

-Devre Mülk Sözleşmesi,

-Marka, Patent Ve Süreli Kullanım Sözleşmeleri,

-E-Ticaret Satış Sözleşmeleri,

-Mimarlık Sözleşmeleri,

-Sulh Ve İbra Protokolleri,

-Mal Ve Hizmet Alım Sözleşmeleri,

-Tedarik Ve Hizmet Alım Sözleşmeleri,

-Filo Kiralama Sözleşmeleri

-Konsinye Sözleşmeleri,

-Tellallık/Emlakçılık Sözleşmesi’dir.

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku Alanında Verdiğimiz  Hizmetler

  -Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına, taleplerine  ve faaliyet konularına uygun sözleşmelerin hazırlanması, sözleşme görüşmelerine  katılma, güncel mevzuat değişikliklerine göre sözleşmelerin revize edilmesi ve  ek protokoller düzenlenmesi

  -Daha evvel akdedilmiş olan sözleşmelerin  yorumlanması, incelenmesi, müvekkillerimizin lehine ve aleyhine olan hususların  tespiti ile karşılaşabilecekleri uyuşmazlıklar hakkında hukuki görüşlerimizi  içeren rapor hazırlanması

  -İmzalanmış sözleşmelerin feshi, sona  erdirilmesi aşamasında hukuki destek, sözleşmelerin ihlali halinde cezai şartın  gerçekleşmesi ve temerrüt halinde ihtarname hazırlanması dahil olmak üzere  sözleşmelerin feshi ve iptaline yönelik olarak dava ve sair yollarla hukuki  süreç başlatılması ve sürecin yönetilmesi

 
 
WhatsApp Hizli Basvuru
 


Avukatlarımızla Görüşmek İçin 0212 635 11 10 Bizi Arayabilirsiniz

Avukat | Avukat Muharrem | Sözleşme Avukatı » muharremcinpolat.av.tr

RANDEVU TALEP FORMU