Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Tedbirleri Nelerdir

Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Tedbirleri Nelerdir


OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YARGI ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN 

11.02.2023 TARİHLİ VE 120 NUMARALI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ HAKKINDA 

YOL HARİTASI

06.02.2023'te Merkezi Kahramanmaraş Olan Yıkıcı Depremin Ardından; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep,Hatay,  Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye Ve Şanlıurfa Olmak Üzere Toplamda 10 İlde Olağanüstü Hal İlan Edildi.

Depremin Ardından, “Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 11.02.2023 Tarihinde Resmi Gazetede Yayınlandı.

Yayımlanan bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olağanüstü hal ilan edilen illerde hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

  • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanım veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar veya ilgililer bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki sürelerin,
  • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen sürelerin,
  • Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemlerin
06/02/2023 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren 06/04/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar durmasına karar verilmiştir. Yukarıda bahsi geçen sürelerin, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacağı belirtilmiştir.

Ancak ilgili sürelerin 06/02/2023 – 06/04/2023 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında durdurulmasını öngören düzenlemenin kimleri kapsayacağı, düzenlemenin devam eden fıkralarında düzenlenmiştir. Düzenlemeden anlaşılacağı üzere ilgili süreler, kimisi için duracak iken kimisi için de işlemeye devam edecektir.

YOL HARİTASI

1.  Hukuki işiniz (örneğin dava ve icra takibi açma, devam eden dava ve icra takibine ilişkin süreler), olağanüstü hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da ise à Süreler, 06/02/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 06/04/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar on il ile sınırlı olarak durdu. (md.2/1-a,b,c)

2.      Hukuki işiniz, olağanüstü hal ilan edilen illerin sınırları içerisinde değilse;

a.  Avukatsanız ve olağanüstü hal ilan edilen on il barosundan birine kayıtlı iseniz à Süreler 06/02/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 06/04/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ülke genelinde durdu. (md.2/5)

b.      Avukatsanız ve olağanüstü hal ilam edilen on il barosundan birine kayıtlı değilseniz ancak; 06/02/2023 itibariyle on il sınırları içerisinde bulunuyor idiyseniz à Süreler 06/02/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 06/04/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ülke genelinde durdu. (md.2/5)

c.   Avukatsanız ve olağanüstü hal ilam edilen on il barosundan birine kayıtlı değilseniz ve 06/02/2023 itibariyle on il sınırları içerisinde bulunmasanız bile olağanüstü hal ilan edilen ilde, sizin veya çalışanlarınızın, kan ve kayın hısımları bulunuyor idiyse yahut siz veya çalışanlarınız, felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla on ilden birine gittiyseniz à Süreler 06/02/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 06/04/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ülke genelinde durdu. (md.2/6)

d.    Avukat değilseniz fakat yerleşim yeriniz 06/02/2023 itibariyle olağanüstü hal ilan edilen on il sınırları içerisindeyse à Süreler 06/02/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 06/04/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ülke genelinde durdu. (md.2/4)

e.   Avukat değilseniz, yerleşim yeriniz 06/02/2023 itibariyle olağanüstü hal ilan edilen on il sınırları içerisinde değilse fakat 06/02/2032 itibariyle olağanüstü hal ilan edilen on il sınırları içerisinde bulunuyor idiyseniz à Süreler 06/02/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 06/04/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ülke genelinde durdu. (md.2/4)

f.   .Avukat değilseniz, yerleşim yeriniz 06/02/2023 itibariyle olağanüstü hal ilan edilen on il sınırları içerisinde değilse, 06/02/2023 itibariyle olağanüstü hal ilan edilen on il sınırları içerisinde değildiniz fakat olağanüstü hal ilan edilen on ilden birinde kan veya kayın hısımlarınız bulunuyor veya felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla on ilden birine gittiyseniz à Süreler 06/02/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 06/04/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ülke genelinde durdu. (md.2/7) 

3. Hukuki işiniz, olağanüstü hal kapsamına dahil olan on ilden birinde değil ise;

a.   Avukat olsanız bile, on il barosundan birine kayıtlı değilseniz ve siz veya çalışanlarınız 06/02/2023 tarihinde on il sınırları içerisinde bulunmadıysanız ya da sizin veya çalışanlarınızın on il sınırları içerisinde kan veya kayın kısmı ya da siz veya çalışanlarınız felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar veya zararın telafi edilmesi – ihtiyaçların karşılanması amacıyla afetin ardından on ilden birine gitmediyseniz à Süreler sizin için durmadı.

b.     Avukat değilseniz, yerleşim yeriniz 06/02/2023 itibariyle on il sınırları içinde değilse, siz de 06/02/2023 itibariyle on il sınırları içerisinde bulunmadıysanız ve on ilde kan veya kayın hısımlarınız bulunmuyorsa veya felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar veya zararın telafi edilmesi – ihtiyaçların karşılanması amacıyla afetin ardından on ilden birine gitmediyseniz à Süreler sizin için durmadı.


Sık Sorulan Sorular

Uluslararası hukuk ile ilgisi. Uluslararası hukuk açısından bakıldığında olağanüstü hâl durumunda özgürlükler ve haklar kısıtlanabilir. Örneğin bir hükûmet bir kişiyi yargılama olmaksızın alıkoyabilir. Kanunlarla belirlenmiş olan, temel özgürlükleri içeren "sınırlanamayan haklar" kapsam dışıdır.


» 2/13/2023 2:04:42 PM