Miras Hukuku

Miras Hukuku

Muharrem Çinpolat Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize, miras hukuku kaynaklı tüm  uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermekteyiz. Miras  hukuku alanındaki faaliyet alanlarımızı özetleyecek olursak;

Miras Hukuku

MİRAS  HUKUKU

  -Vasiyetname ve miras sözleşmesi ve mirasçılar arasında miras  taksimi sözleşmesi hazırlanması
  -Ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması,
  -Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,
  -Reddi miras sürecinin yönetilmesi, mirasın reddi davası açılması
  -Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması
  -Tenkis davası açılması ve süreç yönetimi
  -Muris muvazaası davası açılması
  -Veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi

 

Sık Sorulan Sorular

Uluslararası hukuk ile ilgisi. Uluslararası hukuk açısından bakıldığında olağanüstü hâl durumunda özgürlükler ve haklar kısıtlanabilir. Örneğin bir hükûmet bir kişiyi yargılama olmaksızın alıkoyabilir. Kanunlarla belirlenmiş olan, temel özgürlükleri içeren "sınırlanamayan haklar" kapsam dışıdır.


Avukatlarımızla Görüşmek İçin 0212 635 11 10 Bizi Arayabilirsiniz

Avukat | Avukat Muharrem | Sözleşme Avukatı » muharremcinpolat.av.tr

RANDEVU TALEP FORMU