İş Hukuku

İş Hukuku

İşçi ile işveren arasındaki  ilişkinin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü için iş hukuku mevzuatından  yararlanırız. İş hukuku kaynaklı uyuşmazlıklar genel itibariyle işçilik  alacakları, iş akdinin geçerli nedenle feshi, iş akdinin işçi veya işveren  tarafından haklı feshi ve iş akdinin feshinin işçi veya işveren tarafından  geçerli ya da haklı bir nedene dayanıp dayanmadığı, buna bağlı olarak da  işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, bakiye ücret, yıllık izin alacağı,  ulusal bayram ve genel tatil ücreti, fazla mesai alacağı, prim, ikramiye ve  diğer sosyal yardım alacaklarını kazanıp kazanmadığının tespiti, işverenin ise  rekabet yasağının ihlal edilmesi, eğitim bedelinin iadesi gibi konularda  hakkını araması, işe iade davaları ve iş kazaları noktasında toplanmaktadır.  Ayrıca son yıllarda işveren tarafından işçilere uygulanan mobbing sebepli  başvurular da artış göstermektedir. Gerek işverenin hak ve menfaatlerinin  korunabilmesi gerek ise işçinin işverene karşı hak ve menfaatlerinin  korunabilmesi için alanında uzman bir avukattan danışmanlık alması önem arz  etmektedir.

İş Hukuku

12.10.2017 tarihinde kabul edilen 6325  Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte iş hukukundan  kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabuluculuk yoluna gitmek  zorunlu hale gelmiştir. İşçi ile işveren, zorunlu olarak tüketilmesi gereken  arabuluculuk aşamasında uzlaşamadığı takdirde dava açarak haklarını Mahkemeden  talep edebilmektedirler.

 

Muharrem Çinpolat Hukuk Bürosu olarak 4857 sayılı İş Kanununun uygulanmasından  kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda hem işçi hem de işveren vekili olarak dava ve  danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

-İş sözleşmeleri  ve özlük dosyası düzenlenmek

-İş Kanununun uygulanması hususunda görüş bildirmek

-İş  sözleşmelerinin kurulması ve sonlandırılması aşamasında hem işçi hem de işveren  vekili olarak gerekli desteği vermek

-İş Mahkemeleri  nezdinde müvekkillerimizi vekil sıfatıyla temsil etmek

-İş kazaları söz  konusu olduğunda gerek SGK nezdinde gerek ise mahkemeler nezdinde süreci  yönetmek, iş kazasından kaynaklanan tazminat alacakları için dava açmak

-İş  sözleşmeleri, işçi- işveren arasında akdedilen protokoller, işin işleyişi  sırasında işveren tarafından tutulması gereken tutanaklar ve iş ihtilafları  hakkında görüş bildirmek.

 
 
WhatsApp Hizli Basvuru
 


Avukatlarımızla Görüşmek İçin 0212 635 11 10 Bizi Arayabilirsiniz

Avukat | Avukat Muharrem | Sözleşme Avukatı » muharremcinpolat.av.tr

RANDEVU TALEP FORMU