Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Gerçek veya tüzel kişiler arasındaki özel borç  ilişkilerini düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. Borç ilişkisi, iki ya da daha  fazla kişi arasında kurulan ve taraflardan birini diğerine karşı belli bir  davranışta bulunmak ile yükümlü kılan bir hukuk ilişkisidir. Borç ilişkileri,  sözleşmeden doğabileceği gibi, haksız fiilden, sebepsiz zenginleşmeden ve  vekaletsiz iş görmeden de kaynaklanabilir.

Borçlar Hukuku


BORÇLAR HUKUKU
Borçların ifası (ödeme yeri, zamanı  gibi hususlar, borçların ifa edilmemesinin sonuçları, borç ilişkilerinin üçüncü  kişilere etkisi, borç ilişkilerinin sona ermesi ve borçların zamanaşımı,  sözleşmelerin kurulması, geçerliliği ve sona ermesi, sözleşmelerin ifa edilmesi  ve ifa etmeme halleri gibi hususlar bu hukuk dalı altında düzenlenmektedir.  Hayatımızın her alanında -farkında olmadan bile- bir borç ilişkisi kurarız. Bu  kapsamda Türk Borçlar Kanunu’nun genel ve özel hükümler başlığı altında yer  alan her türlü konuda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde  müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz

  
 
WhatsApp Hizli Basvuru
 


Avukatlarımızla Görüşmek İçin 0212 635 11 10 Bizi Arayabilirsiniz

Avukat | Avukat Muharrem | Sözleşme Avukatı » muharremcinpolat.av.tr

RANDEVU TALEP FORMU