Aile Hukuku

Aile Hukuku

Özellikle aile hukukundan doğan ihtilaflarda müvekkillerimiz aleyhine doğabilecek zararların önlenmesi adına 6284 sayılı Ailenin Korunması  ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde koruma  tedbirlerine başvurmakta, ceza ve hukuk davaları ile yardımcı olmayı  hedeflemekteyiz.

Aile Hukuku

AİLE  HUKUKU

Muharrem  Çinpolat Hukuk Bürosu olarak; nişanın bozulmasından doğan davalar, evlilik  birliği içerisinde mal rejimi sözleşmeleri, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli  boşanma hususunda dava desteği, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması,  boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin olarak maddi manevi tazminat talepleri,  nafaka (tedbir nafakası, iştirak nafakası, yardım nafakası), nafaka  yükümlülüğüne aykırı davranılması halinde hukuki çözüm yolları üretilmesi, mal  rejiminin tasfiyesi davaları, kanuni mal rejimi türü olan edinilmiş mallara  katılma rejiminden doğan alacaklar, aile konutu, ad –soyad düzeltme ve  değiştirme, yaş düzeltme, nesebin reddi, babalık davaları, nüfus kaydının  düzeltilmesi davası, soy bağının düzeltilmesi davası, evlat edinme davası,  velayet davası, vesayet davası,  kişisel  ilişki tesisi, velayet görevinin kötüye kullanılması halinde hukuki çözüm  yolları üretilmesi, evlenmeye izin ve iddet müddetinin kaldırılması, aile  hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi gibi aile  hukukundan doğan ihtilafların çözümü hususunda müvekkillerimize hukuki destek  sunmaktayız.

 


Avukatlarımızla Görüşmek İçin 0212 635 11 10 Bizi Arayabilirsiniz

Avukat | Avukat Muharrem | Sözleşme Avukatı » muharremcinpolat.av.tr

RANDEVU TALEP FORMU