1 EYLÜL'DEN İTİBAREN ARABULUCU GEREKLİLİĞİ

1 EYLÜL'DEN İTİBAREN ARABULUCU GEREKLİLİĞİ

1 Eylül'den itibaren;

 » Kiralanan taşınmazların 2004 s. Kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,

 » Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar,

 » 23/06/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,

 » Komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar.


Yukarıda belirtilen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu ve DAVA ŞARTIDIR!


» 8/28/2023 3:13:10 PM